Kwaliteit

Bij Dari zorg willen wij graag zorg op maat leveren. Dat wil zeggen dat wij per zorgvraag kijken wat wenselijk is.  Wij doen iedere dag weer onze uiterste best om de best mogelijke zorg te leveren. Wij streven als organisatie en zorgprofessionals altijd naar het leveren van de best mogelijke zorg, daarom horen wij graag van u terug hoe u de zorg ervaart of heeft ervaren. Dat mogen positieve verhalen zijn, ideeën maar ook wanneer u minder tevreden bent of was horen wij graag uw mening. De zorg is immers mensenwerk en daardoor kan het voorkomen dat bepaalde zaken soms niet helemaal lopen zoals gepland.

Die ideeën, positieve maar ook de iets minder positieve verhalen helpen ons namelijk om de beste zorg te leveren aan u. Wij luisteren graag naar uw verhaal, uw mening en uw ervaring. Hieronder vindt u waar u met uw klacht, idee, of opmerking allemaal terecht kunt.

Het is natuurlijk altijd het beste om uw idee, opmerking of klacht te bespreken met de direct betrokkene, oftewel diegene die betrokken was bij het voorval of die betrokken is bij uw directe zorg, denk hierbij aan uw directe zorgverlener of contactpersoon binnen onze organisatie.

Vaak kan er samen al bekeken worden wat er eventueel gedaan kan worden om de situatie in het vervolg te voorkomen. Natuurlijk begrijpen wij het wanneer u om welke reden dan ook uw klacht liever niet wilt bespreken met de direct betrokkene(n). Dat kan omdat u zich misschien ongemakkelijk voelt bij de situatie. Omdat u zich bijvoorbeeld niet veilig genoeg voelt, maar ook wanneer u naast het bespreken met de direct betrokkene(n), nog de behoefte voelt om dit ook met iemand van het management binnen de organisatie op te pakken. U kunt het management ook bereiken voor een wens, opmerking of idee als u met bovengenoemde er niet uitkomt. Binnen 6 weken word er contact opgenomen met u om dit met u te bespreken en verder op te pakken.

Daarnaast willen we u erop attenderen dat het altijd mogelijk is om extern met een onafhankelijk persoon te praten over uw klacht. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat u liever een onafhankelijk persoon spreekt. Daar hebben wij bij Dari zorg alle begrip voor. Ook deze personen en instanties kunt u hier beneden terugvinden met de manieren waarop u contact kunt opnemen en de gang van zaken.

Dari zorg BV
Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond

info@darizorg.nl

085-0601840