Missie en Visie

Missie

Dari zorg is een thuiszorgorganisatie, die het verschil maakt persoonlijke aandacht en wensen van de cliënt. Dari Zorg doet er alles aan om hieraan te voldoen binnen de kaders.

Visie

Dari zorg levert maatwerk voor de cliënt op het gebied van Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding (individueel en in groepsverband) en Huishoudelijke ondersteuning.
Dari zorg doet dit met behoud van zelfstandigheid en zelfbeschikking, zodat iedereen die zorg nodig heeft ook daadwerkelijk ontvangt conform behoefte.
Dari Zorg brengt de zorgbehoevende en de zorgverlener bij elkaar op basis van behoefte van de cliënt en de competenties van de zorgverlener zodat er zorg op maat geboden kan worden.

Dari zorg BV
Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond

info@darizorg.nl

085-0601840