Uitsluitingscriteria

Dari zorg levert in principe zorg aan iedereen die zorg wenst te ontvangen. Om het werk goed te kunnen blijven uitvoeren, worden er uitsluitingscriteria gehanteerd. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal Dari Zorg beoordelen of de zorg aan de betreffende cliënt (blijven) verlenen.

Het welzijn van de cliënten is het belangrijkste. Daarom zal Dari Zorg cliënten met een hoogcomplexe zorgvraag doorverwijzen naar andere instellingen. Denk bijvoorbeeld aan de cliënten voor wie specifieke specialistische handelingen nodig zijn, of waarbij Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) nodig is die niet door Dari zorg geboden kan worden.

Andere uitsluiting zijn cliënten:

  • met problematisch c.q. zeer storend gedrag voor de omgeving waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is;
  • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
  • die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen;
  • die verbaal zeer agressief zijn;
  • die de hulp van onze thuiszorgorganisatie niet willen accepteren;
  • die veelvuldig van adres veranderen;

Dari zorg BV
Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond

info@darizorg.nl

085-0601840