Doelgroep

Dari zorg richt zich op het begeleiden en ondersteunen van volwassenen (18+). Het gaat hierbij om mensen met een fysieke beperking, verstandelijke beperking en/of belemmeringen door ouderdom. Iedereen met deze zorgvraag is welkom bij Dari Zorg.

Dari zorg koppelt zorgverlener en cliënt aan de hand van taal en cultuur. Hierbij gebruiken ze taal en cultuur om in verbinding te komen met de cliënt en de zorgvraag/zorgbehoefte duidelijk in kaart te krijgen.

Dari zorg BV
Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond

info@darizorg.nl

085-0601840