Kernwaarden

Dienstbaar
Ten dienste staan van de cliënt, organisatie en medemens.

Aandacht
Aandacht voor cliënt die centraal staat, attent en belangstellend. Aandacht voor eigen werk, oplettend en opmerkzaam.

Respectvol
Mening, tijd en ruimte van andere waarderen.

Integer
Eerlijk, zorgvuldig en oprecht in de omgang met mensen en informatie.

Dari zorg BV
Prins Hendriklaan 25
5707 CJ Helmond

info@darizorg.nl

085-0601840